gittigidiyor kahraman elektronik cccam server
kahraman elektronik
kahraman elektronik n11.com-kahraman elektronik
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Bu Kişi
  Şuan Sitede Değil...
  sansar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mayıs 2011
  Nereden
  Almanya
  Hangi İl
  Yurtdışı
  Mesleği
  serbest
  Receiverim
  Dbox2
  Yaş
  51
  Mesajlar
  954
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmın mübârek isimleri

  Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
  "Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim ki Cuma günü ve Cuma gecesi(Perşembeyi Cumaya bağlayan akşam) salatı selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir. Ben de onu beyaz bir deftere yazarım." Ramuz el-Ehadis: 116/9  BİR SALAT-Ü SELAM

  Allâhumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî adede hurûfi'l-Kur'âni harfen harfâ.

  Ve adede külli harfin elfe elfin ve adede sufûfil-melâiketi saffen saffâ.

  Ve adede külli saffin elfe elfin ve adede'r-rimâli zerraten zerra.

  Ve adede külli zerratin elfe elfi merra.
  Ve adede mâ ehâta bihî ılmüke ve cerâ bihî kalemüke.
  Ve nefeze fîhi hukmüke fî berrike ve bahrike ve sâiri halgıke.
  Ve adede mâ ılmüke'l-kadîmü mine'l-vâcibi ve'l-câizi ve'l-müstehîl.
  Allahumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve �alâ âlihî ve sahbihî misle zâlik.

  MANASI:

  Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e �sas- ve O'nun âl ve ashabına Kur'an'ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver. Ve her harfi için milyon kere ve saf saf meleklerin saflarının sayısı kadar ve her saf için milyon defa ve zerre zerre kumların sayısı kadar ve her zerre için milyon kere ve Sen'in ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı ve karada, denizde ve Sen'in diğer mahlukatında hükmünün geçtiği şeylerin sayısınca ve vacip, caiz ve muhal olanlardan Sen'in kadim ilminin içine aldığı şeylerin sayısınca, (Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e �sas- ve O'nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.)
  Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e �sas- ve O'nun âl ve ashabına bunun bir misli daha rahmet, bereket ve selamet ver.

 2. #2
  Bu Kişi
  Şuan Sitede Değil...
  sansar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mayıs 2011
  Nereden
  Almanya
  Hangi İl
  Yurtdışı
  Mesleği
  serbest
  Receiverim
  Dbox2
  Yaş
  51
  Mesajlar
  954
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

  [Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla. Ey Allâh'ım! Aşağıda isimleri zikr edilen

  Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]


  1. Muhammedun (sas)
  2. Mahmûdun (sas)
  3. Ahmedu (sas)
  4. Hâmidun (sas)
  5. Kâsimun (sas)
  6. Âkibun Arkadan gelen (sas)
  7. Hatemun Mühür, Sonuncu (sas)
  8. Mâhin (sas)
  9. Dâin Çağıran (sas)
  10. Sirâcun Işık kaynağı (sas)
  11. Münîrun Aydınlatan (sas)
  12. Hâşirun Toplayan (sas)
  13. Mübeşşirun Müjdeleyen (sas)
  14. Nezîrun Uyaran (sas)
  15. Münzirun Uyarması şiddetli (sas)
  16. Rasûlun (sas)
  17. Mürselun Elçi (sas)
  18. Nebiyyun (sas)
  19. Mehdiyyun Hidâyete ermiş (sas)
  20. Muhtedin Hidâyete kavuşmuş (sas)
  21. Halîlun Dost (sas)
  22. Habîbun Sevgili (sas)
  23. Tabîbun Derde devâ (sas)
  24. Tâhâ (sas)
  25. Yâsîn (sas)
  26. Mustafâ Seçilmiş (sas)
  27. Müctebâ Tercih edilmiş (sas)
  28. Mürtezâ Kendisinden hoşnut olunan (sas)
  29. Nûrun Mübîn Apaçık nûr (sas)
  30. Burhânun Açık delil (sas)
  31. Nâsırun Yardımcı (sas)
  32. Kâimun (sas)
  33. Hâfizun Koruyucu (sas)
  34. Şâhidun (sas)
  35. Şehîdun (sas)
  36. Âdilun (sas)
  37. Âlimun (sas)
  38. Halîmun (sas)
  39. Safiyyun Temiz, Pâk (sas)
  40. Huccetun Delil (sas)
  41. Beyânun (sas)
  42. Mutîun İtaatkâr (sas)
  43. Mezkûrun Adı geçen, Anılan (sas)
  44. Vâizun (sas)
  45. Sâhibun Arkadaş (sas)
  46. Nâtikun Konuşan (sas)
  47. Sâdikun Doğru, Bağlı (sas)
  48. Musaddikun Tasdik eden (sas)
  49. Muzafferun (sas)
  50. Mekkiyyun Mekke'li (sas)
  51. Medeniyyun Medîne'li (sas)
  52. Ebtâhiyyun Ebtah kabilesinden (sas)
  53. Kureyşiyyun Kureyş'li (sas)
  54. Arabiyyun Arap (sas)
  55. Hâşimiyyun Hâşim soyundan (sas)
  56. Azîzun (sas)
  57. Harîsun Çok bağlı ve düşkün (sas)
  58. Raûfun Acıma duyan, Yumuşak (sas)
  59. Rahîmun (sas)
  60. Cevâdun Cömert (sas)
  61. Ganiyyun Zengin, Muhtaç değil (sas)
  62. Fettâhun Açan (sas)
  63. Alîmun (sas)
  64. Münîbun Yönelen (sas)
  65. Hatîbun (sas)
  66. Fasîhun Net konuşan (sas)
  67. Reşîdun (sas)
  68. Tâhirun (sas)
  69. Mutahharun (sas)
  70. İmâmun Önder (sas)
  71. Emîrun Kumandan (sas)
  72. Mütevessitun Orta yolu tutan (sas)
  73. Sâbikun Geçen (sas)
  74. Muktesidun İktisatlı (sas)
  75. Evvelun (sas)
  76. Âhirun (sas)
  77. Zâhirun (sas)
  78. Bâtınun (sas)
  79. Şâfiun Şefaat eden (sas)
  80. Müşeffeun Şefaat edilen (sas)
  81. Hâdin Hidayete kavuşturan (sas)
  82. Muhallilun Çözen, Ayıran (sas)
  83. Muharrimun Haram kılan (sas)
  84. Âmirun Emreden (sas)
  85. Nâhin Meneden, Yasaklayan (sas)
  86. Hakîmun (sas)
  87. Karîbun Yakın (sas)
  88. Şâkirun (sas)
  89. Şekûrun Çok şükreden (sas)
  90. Sabûrun Çok sabırlı (sas)
  91. Rakîbun Gözeten (sas)
  92. Müzzemmilun Örtünen (sas)
  93. Müddessirun Örtüye bürünen (sas)
  94. Muallâ Yüce (sas)
  95. Müzekkâ Temizlenmiş (sas)
  96. Müşfikun Şefkatli (sas)
  97. Muhsinun İhsan eden (sas)
  98. Mütemmimun Tamamlayan (sas)
  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

 3. #3
  Bu Kişi
  Şuan Sitede Değil...
  sansar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mayıs 2011
  Nereden
  Almanya
  Hangi İl
  Yurtdışı
  Mesleği
  serbest
  Receiverim
  Dbox2
  Yaş
  51
  Mesajlar
  954
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Tecrübe Puanı
  13

  Standart

  Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz


  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
  Âdil: Adaletli
  Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
  Ahsen: En güzel
  Alî: Çok yüce
  Âlim: Bilgin, bilen
  Allâme: Çok bilen
  Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  Beşir: Müjdeleyici
  Burhan: Sağlam delil
  Cebbâr: Kahredici, gâlip
  Cevâd: Cömert
  Ecved: En iyi, en cömert
  Ekrem: En şerefli
  Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  Ganî: Zengin
  Habib: Sevgili, çok sevilen
  Hâdi: Doğru yola götüren
  Hâfız: Muhafaza edici
  Halîl: Dost
  Halîm: Yumuşak huylu
  Hâlis: saf, temiz
  Hâmid: Hamd edici, övücü
  Hammâd: Çok hamdeden
  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  Kamer: Ay
  Kayyim: Görüp, gözeten
  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  Mâcid: Yüce ve şerefli
  Mahmûd: Övülen
  Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  Mâsum: Suçsuz, günahsız
  Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
  Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  Mekkî: Mekkeli
  Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  Mes'ûd: Mutlu
  Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  Muallim: Öğretici
  Muktedâ: Peşinden gidilen
  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  Müctebâ: Seçilmiş
  Mükerrem: Şerefli, yüce
  Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  Mustafa: Çok arınmış
  Müstakîm: Doğru yolda olan
  Mutî: Hakka itaat eden
  Mu'tî: Veren ihsân eden
  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
  Müşâvir: Kendisine danışılan
  Nakî: Çok temiz
  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  Nâsih: Öğüt veren
  Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  Nebî: Peygamber
  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  Necm(i): Yıldız
  Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  Nûr: Işık, aydınlık
  Râfi: Yükselten
  Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  Rahîm: Mü'minleri çok seven
  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  Resûl: Elçi
  Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  Saîd: Mutlu
  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  Sâdık: Doğru olan, gerçekci
  Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  Sâlih: iyi ve güzel huylu
  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  Seyyid: Efendi
  Şâfi: Şefaat edici
  Şâkir: Şükredici
  Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  Tâhir: Çok temiz
  Takî: Haramlardan kaçınan
  Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  Vâiz: Nasihat eden
  Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  Zâkir: Allah' ı çok anan

Benzer Konular

 1. Efendimiz S.A.V'in [ Medine ] Hayat'ı (622-632)
  Konu Sahibi sansar Forum Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2011, 03:15
 2. Efendimiz S.A.V'in [ Mekke ] Hayat'ı
  Konu Sahibi sansar Forum Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2011, 02:38
 3. Peygamber Efendimiz`in Hanımlara 100 Vasiyeti
  Konu Sahibi kaptan-8 Forum Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
  Cevap: 98
  Son Mesaj : 18.Haziran.2011, 05:16

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

cccamserver,hop1cccam,freeiptv,freecccam,hiremcoyazilim,guncelyazilimlar,uyduyazilimlari
SEO Blog

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı Git