Ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum: yıldızlara inanmak kaderi yalanlamak


--ahir zamanda ümmetim hakkında en çok endişe duyduğum: yıldızlara inanmak kaderi yalanlamak. (ramuz-el ehadis 1540. hadis)

--bir adam gelse de bakıcıya (falcıya) bir şey sorsa inanmasa bile kendisinin kırk günlük namazı kabul olmaz. (ravi: Hz. peygamberin zevcelerinden birinden; ramuz el-ehadis Ahmed ziyauddin gümüşhanevi 396. sayfa)

--bir adam bakıcıya veya kahine gelip ‘’bildi yahu’’ derse Resulullah’a geleni inkar etmiş olur. (ravi Hazreti Ebu hüreyre Radıyallahu Anhum; ramuz el-ehadis Ahmed ziyauddin gümüşhanevi 396. sayfa)

Aleyhisselatu Vesselam efendimiz’e geleni inkar etmek. kur’an-ı kerim’i inkar etmek.

-- bir adam bakıcıyı tasdik etse maHzur görmeyerek haize bir kadınla veya kadınla gayri meşru yoldan münasebette bulunsa Hz. Muhammed (Aleyhisselatu Vesselam)’a ALLAH (Azze ve Celle)’nin indirdiğinden beridir. (dininden çıkmış demektir.) (ravi Hazreti Ebu hüreyre Radıyallahu Anhum; ramuz el-ehadis Ahmed ziyauddin gümüşhanevi 396. sayfa)

--bir adam bir kahine gelse bir şey sorsa o adamın kırk gün tevbesi kabul olmaz ( veya tevbe nasib olmaz). ona inanırsa kafir olur. (ravi Hazreti vasile Radıyallahu Anhum; ramuz el-ehadis Ahmed ziyauddin gümüşhanevi 396. sayfa)