Goldmaster 40100 newcamd server ayarları


GOLDMASTER 40100 - TERMAL - OLIMPIA

Kırmızı (UHF) yuşuna basınız ve key menüsünü açınız.

SHARING < NEWCAMD>
CA SYSTEM
TRY EMU (Bu seçeneği bazı yayınlarda yes yapmanız gerekebilir)
TIMEOUT DELAY <3800>